MENU

Kościół XX wieku

Kościół XX wieku Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka 1999

„Coraz więcej myślicieli we Włoszech, Francji czy Stanach Zjednoczonych nagle odkrywa, że jest to papież - prorok, twórczy krytyk postmodernistycznego społeczeństwa, a nie ktoś ganiący współczesność z anachronicznych pozycji”.
o. Maciej Zięba

„Co do celibatu, Kościół tylko dwóch rzeczy nie może zmienić: wysokiego szacunku dla niego oraz utrzymania jakichś realnych związków celibatu z kapłaństwem. Natomiast ewentualne zmiany w formie kanonicznej tych związków - na przykład przyjęcie wzorów Kościoła wschodniego - są możliwe”.
o. prof. Jacek Salij

„Chrześcijaństwo ma w Polsce pozycję mocniejszą niż w innych krajach, dlatego że nie było u nas przymusu religijnego wobec społeczeństwa ze strony własnego państwa. Przymus katolicki, protestancki czy prawosławny zaowocował w Europie dechrystianizacją”.
prof. Jerzy Kłoczowski

„Sobór nie zamierzał formułować na nowo dogmatów, lecz podsumować tradycję. Nowość pojawiła się tylko w sferze formy. A ponieważ kultura dzisiejsza bardziej zwraca uwagę na formę niż na treść, uznano nauki soborowe za nowe”.
prof. Michał Wojciechowski

„Książka jest zapisem dwunastu fascynujących rozmów przeprowadzonych przez Autorkę - dziennikarkę „Rzeczpospolitej” z wybitnymi przedstawicielami polskiego Kościoła - duchownymi i świeckimi. Są to rozmowy: o moralności katolickiej z ks. Pawłem Bortkiewiczem, o świeckich i o teologii z Michałem Wojciechowskim, o dialogu międzyreligijnym z ks. Waldemarem Chrostowskim, o ekumenizmie z abp. Alfonsem Nossolem, o nauce społecznej z bp. Piotrem Jareckim, o relacji ze światem polityki z Aleksandrem Hallem, o stosunku do totalitaryzmów z abp. Józefem Życińskim, o Soborze Watykańskim II z o. Jackiem Salijem OP, o pontyfikacie Jana Pawła II z o. Maciejem Ziębą OP, o polskim Kościele ostatniego wieku z Jerzym Kłoczowskim, o religijności z Edmundem Wnukiem-Lipińskim i o Kościele przyszłości z bp. Tadeuszem Pieronkiem”
http://merlin.pl/Kosciol-XX-wieku-Rozmowy-Ewy-K-Czaczkowskiej_Ewa-K-Czaczkowska/browse/product/1,352242.html