MENU

Ksiądz Jerzy Popiełuszko

Ksiądz Jerzy Popiełuszko współautor: Tomasz Wiścicki
Wydawnictwo Świat Książki wrzesień 2004
II wydanie poszerzone 2009

„Do najciekawszych fragmentów pracy Ewy K. Czaczkowskiej i Tomasza Wiścickiego należą te odsłaniające rolę ks. Jerzego jako aktywnego organizatora konspiracyjnej działalności samopomocowej, edukacyjnej i wydawniczej. Jak się okazuje, był tym duchownym, który - jako jedyny z kilku kapłanów, którym to zaproponowano - odważył się przyjąć na przechowanie 10 mln złotych z konta Zarządu Regionu Mazowsze, ratując w ten sposób tę pokaźną sumę przed nieuchronną konfiskatą z chwilą wprowadzenia stanu wojennego. (...)

Jednym z najtrudniejszych problemów, przed którymi stanęli autorzy, była kwestia stosunku hierarchii kościelnej do działalności księdza Popiełuszki. W szczególności dotyczy to relacji między nim a prymasem Józefem Glempem, wokół których narosło w przeszłości wiele mitów. Byłoby nieuczciwością wobec prawdy historycznej twierdzić, że między tymi ludźmi Kościoła nie było różnic, czy wręcz konfliktu. Punkt widzenia ks. Jerzego - bezkompromisowo głoszącego, że powinnością duszpasterza jest występowanie w obronie praw człowieka - musiał się zderzyć z pragmatyzmem prymasa, czującego odpowiedzialność za los Kościoła w Polsce”.
prof. Antoni Dudek

„Ta książka jest jeszcze jedną próbą zrozumienia fenomenu męczeństwa Księdza Jerzego. Mówi się, iż był on bohaterem narodowym, zginął za wolność Ojczyzny, oddał życie za „Solidarność”, byt wyrazicielem pozbawionego głosu społeczeństwa. Jest w tym wszystkim jakaś cząstka prawdy, ale nie oddaje ona istoty sprawy. Jeśli dziś trwa jego proces beatyfikacyjny, to dlatego, że był niezwykle wyrazistym świadkiem Jezusa Chrystusa. Ogromną zaletą książki jest więc to, iż dokumentując solidnie życie, działalność i okoliczności śmierci warszawskiego duszpasterza ludzi pracy, nie ogranicza się tylko do politycznych uwarunkowań tamtych tragicznych czasów lecz -głównie dzięki odwoływaniu się do tekstów samego Księdza Jerzego - pozwala lepiej zrozumieć najgłębszy, religijny sens jego ofiary, który w języku Kościoła nazywa się świętością”.
ks. prof. Piotr Nitecki

„Temat skłaniać mógł do napisania tekstu w poetyce żywotów świętych, obcej raczej naszym czasom. Szczęśliwie jest to rzetelna biografia, sprawnie wykorzystująca różne źródła, zwłaszcza wspomnienia, nie stroniąca też od problemów budzących kontrowersje”.
prof. dr hab. Jerzy Holzer